Campagnes

Campagnes

Subcategorieën

In de mondiale kledingindustrie verdienen de arbeidsters – voor het grootste deel vrouwen – zelden meer dan het equivalent van zo'n US$ 2 per dag. Daarvoor moeten ze heel lange dagen werken, 60-70 uur/week, soms nog meer tijdens piekperiodes.

Met dat loon kunnen ze niet aan hun basisbehoeften en die van hun gezin voldoen: wonen, voeding, kleding, verzorging, onderwijs. Soms verdienen ze niet eens het wettelijk minimumloon van hun land of regio. Het wettelijk minimumloon wordt door de wet vastgelegd, maar ligt doorgaans veel lager dan een leefbaar loon.

Consumenten hechten steeds meer belang aan de omstandigheden waarin kleding en andere producten gemaakt worden. Met consumentenacties zet de Schone Kleren Campagne er zich voor in dat kleding gemaakt wordt met respect voor arbeidsrechten. En van de overheid, als grootverbruiker, wordt verwacht dat ze het goede voorbeeld geeft. Met deze actie die startte in 2002, spitst de Schone Kleren Campagne zich toe op de aankoop van werkkleding voor het gemeentepersoneel. Diensten zoals brandweer, groendienst, reinigingsdienst, sportdienst enz. dragen werkkleding en uniformen. SKC vraagt dat bij elke aankoop ook sociale criteria gehanteerd worden i.v.m. de arbeidsomstandigheden waarin de werkkleding gemaakt wordt.

Van het gemeentebestuur verwachten we 2 stappen:

1) het aannemen van een raadsbesluit om bij aankopen rekening te houden met arbeidsnormen;

2) het integreren van arbeidsnormen in de bestekken van de volgende aankopen.

 

1. Modeltekst raadsbesluit


Op voorstel van de XXX-fractie:
DE GEMEENTERAAD,
Overwegende dat de gemeente A frequent werkkleding aankoopt;
Overwegende dat de gemeente A de opdracht heeft om duurzame productie- en consumptiepatronen te bevorderen ;
Overwegende dat de gemeente in haar lokaal Noord-Zuidbeleid een sensibilisatiestaak van de bevolking te vervullen heeft ;
Overwegende dat de gemeente A een lokale Agenda-21 werking heeft ;
Overwegende dat ook in België een Schone Kleren Campagne loopt ;
Overwegende dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 29 november 2001 de wet op het Belgisch Sociaal Label stemde;
Gelet op de Gemeentewet;
Op voorstel van de XXX-fractie,
BESLUIT:
Art.1.- Er principieel mee in te stemmen dat in het kader van een duurzaam beleid bij de aankoop van dienstkleding voor het stadspersoneel eveneens aandacht zal worden besteed aan de arbeidsomstandigheden bij de productie van de werkkleding.
Art. 2.- Een werkgroep samen te stellen van ambtenaren van diverse departementen betrokken bij het aankoopbeleid van werkkleding (o.a. facility management, interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, milieu, Noord-Zuidsamenwerking, personeelsbeheer, enz.) die de aspecten op vlak van criteria, normering en controle verder zal uitwerken. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de expertise van de Schone Kleren Campagne.

 

2. Modeltekst bestek

De criteria die opgenomen worden in een bestek, moeten meetbaar zijn. Een erkend label of een erkende certificering voor sociale normen zijn hiervoor de oplossing. Momenteel zijn verschillende controlemechanismen (Sociaal label voor verantwoorde productie, SA8000, Fair Wear Foundation) in ontwikkeling. Een ‘verklaring op eer’ met internationale arbeidsnormen en een algemeen principe i.v.m. controle is juridisch aanvaardbaar. Het aspect ‘controle’ wordt best geïntegreerd in de verklaring op eer. 

Door o.m. de Programmawet van 8 april 2003 werd de Wet van 24 december 1993 gewijzigd. Artikel 18 bis werd toegevoegd en artikel 16 werd gewijzigd. Door wijziging van artikel 16 kunnen gunningscriteria in een bestek ingevoegd kunnen worden met sociaal, ecologische en ethische overwegingen. Gunningscriteria hebben betrekking op het product dat wordt aangeboden, of de kwaliteit van het werk of de dienst die zal uitgevoerd worden. De in het bestek en eventueel in de aankondiging van de opdracht vermelde gunningscriteria zijn bestemd om de intrinsieke waarde van de neergelegde offerte te beoordelen. Aan elk criteria wordt een bepaald gewicht toegekend. De offerte die aan het einde van de beoordeling de meeste punten haalt, wint! In dit geval moet je ervoor zorgen dat het criterium ‘schone kleren’ voldoende hoge punten haalt, + 50, waardoor een kandidaat die geen ‘schone kleren’ kan aanleveren, zowiezo uit de boot valt. In veel bestekken ontbreekt deze weging! Het is dan ook aangewezen om die weging toe te voegen. Indien de gunningscriteria immers in het bestek aangeduid zijn zonder nadere opgave van enige verschillende graad van belangrijkheid, moeten zij als evenwaardig beschouwd worden.

Artikel 18bis voert sociale en ethische uitvoeringsvoorwaarden in. Je kan ‘de schone kleren - clausule’ als een uitvoeringsvoorwaarde kwalificeren en dit zo in je bestek aanduiden. Elke kandidaat die een offerte indient, treedt toe tot voorwaarden die de aanbestedende overheid in zijn bestek heeft gepreciseerd (toetredingscontract). De uitvoeringsfase is dus de contractuele fase waarin bepaald wordt hoe, eenmaal het contract tot stand gekomen is, door de partijen uitvoering verleend moet worden aan het contract.

Je zal achteraf het minste juridische discussie kennen, als je de “schone-kleren-clausule” in je bestek oplegt als uitvoeringscriteria…Je zal dan wel pas bij de uitvoering merken of de kandidaat deze criteria werkelijk onderschrijft, maar de wetgeving voorziet daar ook actiemiddelen voor de aanbestedende overheid (bijv. voor leveringen - artikel 20 en art.66 KB 26.09.1996 - algemene aannemingsvoorwaarden).

 

Bij de keuze van werkkledij dringen de volgende vragen zich op:

 • Hanteert het bedrijf een degelijke sociale gedragscode die ze oplegt aan de producenten?
 • Wordt de toepassing van die gedragscode niet allen intern, maar ook extern onafhankelijk gecontroleerd? Is daar transparantie over?
 • Is het bedrijf lid van een goed multistakeholderinitiatief (MSI) waarbij lokale vakbonden be­trokken zijn en waardoor de arbeid(ster)s een reële inbreng hebben in de controles en ge­makkelijk toegang hebben tot een klachtenprocedure?

Volgens de Schone Kleren Campagne kan een ja op alle drie de vragen alleen gegeven worden door kledingbedrijven die lid zijn van de Fair Wear Foundation (FWF). Bij de controle van de lokale arbeidsomstandigheden werkt FWF samen met lokale vakbonden en arbeidsrechtenorganisaties. Andere MSI's kunnen een volledige ge­dragscode hebben, maar missen samenwerking met lokale vakbonden of arbeidsorganisaties, (zoals  het Amerikaanse FLA), voeren niet systematisch externe controles uit (zoals het Britse ETI). An­dere organisaties zijn initiatieven van bedrijfssectoren (zoals BSCI, WRAP) en kunnen moeilijk on­afhankelijk genoemd worden.

Hier vind je een lijst van producenten van werkkleding die aangesloten zijn bij de Fair Wear Foundation: Schone_bedrijfskleding.pdf

(Informatie over deze campagne volgt spoedig)

  Updates

 • Neen, een T-shirt verkopen voor 2 euro is niet ethisch 19-3-2018

  Primark opent eind april een flagshipstore in Antwerpen, en dat zullen we geweten hebben. In verschillende kranten mag Paul Lister, de verantwoordelijke ethisch ondernemen van het bedrijf, zich uitgebreid verdedigen tegen hun slechte ethische imago. Hun voornaamste argumenten? Primark koopt grote volumes in, betaalt de fabrieken op tijd en bestelt in rustige periodes. De Schone Kleren Campagne nam hun beweringen onder de loep in een opiniestuk in De Morgen.  

  Lees meer...

 • Aankloppen met goede voornemens bij Armani en Urban Outfitters 10-1-2018

  De Schone Kleren Campagne overhandigde geschenkdozen met 70.000 handtekeningen aan Armani en Urban Outfitters in Antwerpen. Bijna 70.000 mensen doen hiermee een oproep aan de grote kledingmerken en -distributeurs Armani, Primark, Urban Outfitters, Forever 21 en Walmart om informatie te publi­ceren over de fabrieken waar ze hun kleding produceren. "De tijd dat we in het puin van een ingestorte fabriek moesten zoeken naar eti­ketten zou nu eindelijk voorbij moeten zijn."

  Lees meer...

 • Open brief aan de Rode Duivels 1-12-2017

  Iedereen voelt het, dit wordt het WK waarin jullie, de Gouden Generatie, het waarmaken. Vanaf morgen kan het beginnen: het afwegen van jullie kansen in de groepsfase van het WK, de analyses van de tegenstanders. Binnen enkele maanden staat er elke dag wel een verhaal over de voorbereidingen in de krant, en dan moet het WK nog beginnen. Wij zijn in elk geval grote fan. Maar hoe zit het met de vrouwen achter de Rode Duivel-outfits van Adidas? 

  Lees meer...

 • Undercover-operatie in Cambodjaanse kledingfabriek 4-7-2017

  “Jij ziet graag af in jouw sportkleren, maar niemand ziet graag af voor jouw sportkleren”. Dat was het uitgangspunt voor de undercover-operatie die Wereldsolidariteit en ACV in mei tot in de kledingfabrieken van Cambodja bracht. Bedoeling was om de slechte werkomstandigheden te meten in fabrieken die sportkleding maken voor internationale merken als Puma, Nike, New Balance en Adidas. Een dappere arbeidster droeg een hele werkdag lang trainingsgadgets die haar vitale functies hebben geregistreerd. Haar resultaten zijn te vergelijken met de prestaties van een topsporter.

  Lees meer...

 • Niemand ziet graag af voor jouw sportkleren 16-6-2017

    In Cambodja werkt een kledingarbeidster meer dan 10 uur per dag, 6 dagen op 7, voor een hongerloon. Tijdens een werkdag verbrandt ze evenveel calorieën als een sporter die 4 uur hardloopt. Jij ziet graag af in sportkleren, maar niemand ziet graag af voor jouw sportkleren. Deze spot maakt consumenten warm om de #cleanekleren campagne van Wereldsolidariteit en ACV te steunen. Made in Cambodja, net zoals jouw sportkleren. Vanaf 16 juni te zien op de zenders VTM, Caz, Q2 en Vitaya.

  Lees meer...

 • Onze kleren worden ook in Centraal-Amerika gemaakt 4-5-2017

  Wie maakt jouw kleren? Misschien wel iemand in Centraal-Amerika. Daar werken textielarbeiders in slechte omstandigheden in de zogeheten maquilas. Maquilas zijn bedrijven in de Centraal-Amerikaanse vrijhandelszones. In die zones krijgen de bedrijven ‘speciale’ voorwaarden die verschillen van de rest van het land. Zo zijn ze er bijvoorbeeld vrijgesteld van vennootschapsbelastingen, importtarieven op goederen of gemeentelijke belastingen. FOS, lid van de Schone Kleren Campagne, werkt in Honduras, Nicaragua en El Salvador samen met lokale organisaties.

  Lees meer...

 • Europees Parlement roept op tot verplichte transparantie 4-5-2017

  Het is intussen vier jaar geleden dat het Rana Plaza gebouw in Bangladesh instortte en het leven kostte aan 1.138 werknemers. De verontwaardiging was enorm en er volgden heel wat initiatieven om de werkomstandigheden te verbeteren. Mooi, maar vaak te vrijblijvend. Daarom stemde het Europees Parlement op 27 april voor verplichte transparantie binnen de kledingindustrie. De organisaties van de Schone Kleren Campagne roepen met meer dan 60 andere organisaties de Europese Commissie in een open brief op om het rapport van het Europees Parlement serieus te nemen. 

  Lees meer...

 • Philippe Gilbert tekent voor #cleanekleren. Jij ook? 4-5-2017

  Wereldsolidariteit en ACV voeren campagne voor #cleanekleren, of 'schone sportkledij'. In 2017 willen ze de Belgische sportmerken overtuigen om voor "cleane" kleren te gaan. Daarvoor hebben ze jou nodig! Help kledingarbeidsters aan een leefbaar loon en een veilige werkplaats door net als Philippe Gilbert de petitie te tekenen! Zo trekken we sportmerken samen over de streep om schone sportkleren te produceren! 

  Lees meer...

 • Weet jij waar jouw kleren gemaakt worden? Wij ook niet! 24-4-2017

  Grote internationale kledingmerken en distributeurs als Carrefour, Desigual, Foot Locker, Hugo Boss, MANGO, Primark, Sainsbury’s, The Children’s Place, en Walmart weigeren om info over leveranciers te publiceren. Eis dat ze dat wel doen en teken de petitie! Zeventien andere bedrijven onderschreven wél de ‘Transparantiegarantie’ van een coalitie van vakbonden en mensen- en arbeidsrechtenorganisaties.

  Lees meer...

 • Kom uit uw kast! 19-4-2016

  De Schone Kleren Campagne, Gent Fair Trade en Fairtrade Belgium slaan de handen in elkaar! In 2016 dagen we iedereen uit om mee te doen aan de Fair Fashion Challenges. Wat kan jij doen? Kiezen voor duurzame en ethische alternatieven, een signaal sturen naar kledingbedrijven en politici voor meer transparantie,... Kies je eigen challenge uit!   

  Lees meer...

 • Onethische kleding terug naar afzender 27-8-2015

  Tijdens een actie van de Schone Kleren Campagne in Gent leverden ontevreden shoppers hun kleding terug in. Want kleding met een productiefout stuur je terug naar de winkel. Ook als die productiefout gaat over het ‘foute’ loon van de stikster van het kledingstuk en dus niet met het oog te zien is. Een kledingarbeid(st)er in Bangladesh verdient nauwelijks meer dan 2 euro per dag. Daarmee kan ze zelfs geen T-shirt bij Primark kopen.

  Lees meer...

 • Stuur je kleding virtueel terug naar de winkel! 26-8-2015

  Kleding met een productiefout stuur je terug naar de winkel. Ook als die productiefout gaat over het ‘foute’ loon van de stikster van het kledingstuk en dus niet met het oog te zien is. Een kledingarbeid(st)er in Bangladesh verdient nauwelijks meer dan 2 euro per dag. Daarmee kan ze zelfs geen T-shirt bij Primark kopen. Stuur je kleding virtueel terug via www.livingwagedefect.org/nl

  Lees meer...

skc01