Campagnes

Bas de Meijer CNV bdm 20121110 0251 uitsnede copyKiabi, de "Nieuwe Primark" komt naar Vlaanderen. Kiabi positioneert zich als een kledingketen voor het hele gezin met mode aan extreem lage prijzen.  Bij Kiabi kun je een kind voor 15 à 20 € en een volwassene voor 25 à 40 € kleden. Een T-shirt kost er 3 €. Zelf beweert het bedrijf dat het eerlijke producten verkoopt. Maar is dat geloofwaardig, tegen die prijzen? In Brussel en Wallonië zijn er intussen al vier vestigingen, de volgende halte is Vlaanderen.

Kiabi is één van de snelst groeiende kledingketens in Europa. Het bedrijf heeft al 500 verkooppunten met samen 1,8 miljard € omzet. Volgend jaar opent Kiabi ook enkele win­kels in Vlaamse steden. Kiabi is onderdeel van het enorme zakenimperium van de familie Mulliez uit Roubaix, Noor­d-Frankrijk, die ook grote distributieketens als Auchan, Pinkie, Décathlon, enz. in haar portefuille heeft. 

Onvermijdelijk rijst de vraag hoe de kleding van Kiabi zo goedkoop kan zijn. Kiabi zou de kosten drukken door de grote aankoopvolumes en het beknibbe­len op zaken als huurprijzen en bepaalde details op de kleding.  Die wordt aangekocht bij fabrieken in China, Indië, Bangladesh: landen met lage of extreem lage arbeidslonen, zonder vakbonden en met vaak onveilige werkomstandigheden. Extreem lage prijzen, dat betekent: zware druk op de producenten, en dus bekibbelen op loonkosten en vei­ligheid. Toch beweert Kiabi veel belang te hechten aan duurzame samenwerkingsverbanden met leveranciers, strenge gedragscodes op te leggen, met ethische regels die beantwoorden aan de internationale standaarden.

Mooie woorden, maar volledig oncontroleerbaar. Kiabi is zelden genoemd in grote schandalen, zoals bijv. productie bij Rana Plaza in Bangladesh, dat in 2013 instortte met meer dan 1.100 doden tot gevolg. Maar Kiabi heeft ook als een van de weinige grote kledingdistributeurs vooralsnog ge­weigerd het onderhandeld akkoord over de (brand-)veiligheid in de kledingfabrieken van Bangladesh (Bangladesh Fire and Safety Accord) te ondertekenen.

Kiabi publiceert ook geen lijst van zijn leveranciers. Lokale vakbonden en NGO's kunnen zich dus niet vergewissen van de reële arbeidsomstandigheden. Kiabi is geen lid van een multi-stakeholderinitiatief voor onafhankelijke controle waaraan lokale vakbonden en of NGO's meewerken. Met welke procedures, hoe vaak en hoe grondig Kiabi de omstandigheden controleert, daar hebben we het raden naar. Kiabi kan z'n beweringen dat alles correct verloopt dus niet onderbouwen. 

skc01