Solidariteitsoproepen

Tola Moeun CENTRAL 1

Meer dan 100 organisaties roepen op een einde te maken aan de politiek gemotiveerde vervolging van Tola Moeun. Tola is de directeur van Center for the Alliance of Labor and Human Rights (CENTRAL) en een gerenommeerd bepleiter van arbeidsrechten in Cambodja. Mensenrechtenactivisten en vakbonden worden in Cambodja ongenadig hard aangepakt en ook de situatie voor de vakbonden verslechtert zienderogen. 
 

Deze oproep staat in een open brief die werd geschreven nadat openbare aanklagers in Cambodja verzochten over te gaan tot strafrechtelijke vervolging en voorlopige hechtenis van Tola en zijn twee medeverdachten, Pa Nguon Teang, een bepleiter van persvrijheid en But Buntenh, een activistische monnik. De beschuldigingen - zoals ook in de brief te lezen – zijn ongegrond en politiek gemotiveerd.

Samen met Amnesty International, Human Rights Watch en vele andere organisatie roept Schone Kleren Campagne de Cambodjaanse overheid op fundamentele mensenrechten te respecteren en de aanklachten tegen Tola en zijn twee medeverdachten te laten vallen.

Het is algemeen bekend dat het gerecht in Cambodja niet onafhankelijk is, maar aangestuurd wordt door politieke belangen van de zittende Cambodian People's Party. De aanklachten vormen een poging om Cambodja's vooraanstaande bepleiters voor arbeidsrechten de mond te snoeren en te straffen.

De vervolging van Tola en zijn twee medeverdachten past in de lijn van ontwikkelingen die in Cambodja plaatsvinden. “De mensenrechten- en vakbondssituatie in Cambodja is behoorlijk verslechterd. Mensenrechtenactivisten die zich kritisch uitlaten over het regime worden ongenadig hard aangepakt en ook de vakbondsbeweging in het land wordt aangepakt. De overheid heeft een vakbondswet ingevoerd die het organiseren van arbeiders en collectieve arbeidsonderhandeling onmogelijk maken”, zegt Aruna Kashyap van Human Rights Watch. “Tola heeft vele kledingarbeiders geholpen recht te behalen voor de raad van arbitrage. De overheid zal de zaak tegen hem en zijn medeverdachten moeten terugtrekken.” In juni zijn er nationale verkiezingen in Cambodja.  

Toestand baart Europese regeringsleiders zorgen

De Europese Raad, die bestaat uit de regeringsleiders van de EU lidstaten, heeft conclusies aangenomen met betrekking tot de situatie in Cambodja. Ze roepen de Cambodjaanse regering op om te stoppen politieke opposanten, het middenveld en bepleiters van mensen- en arbeidsrechten te intimideren met juridische middelen. De Raad herinnert de regering eraan dat Cambodja voordelige handelstarieven geniet waaraan voorwaarden verbonden zijn met betrekking tot de mensenrechten, waaronder de fundamentele arbeidsrechten. De Raad vraagt de Europese Commissie om de situatie op te volgen en overweegt specifieke maatregelen indoen de situatie er niet op vooruit gaat. 

De Belgische ambassade voor Cambodja heeft bevestigd dat de ze de situatie van nabij zullen opvolgen.    

 

skc01